Infosidene er der du kan finne informasjon om det som skjer i Vestfold.

Du kan også legge inn arrangementer som du selv eller din forening/lag/klubb arrangerer. Arrangementene som legges inn må være åpne for alle. Alle ting som legges inn blir kontrollert før det legges ut på sidene.

Blir arrangementene lagt ut tidlig vil infosidene være et nyttig verktøy for alle som skal ha arrangementer. Fordi man her kan få en oversikt over andre arrangementer. Dette kan i tiden fremover bidra til at det ikke blir planlagt så mange arrangementer på den samme dagen.

Det er gratis å legge ut arrangementer på infosidene.

På 'Info Vestfold' siden blir opplysningene fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg m.v... samlet.   Ønsker man å gå rett til denne web adressen er denne
http:// info-vestfold.no


 
            Infosiden

            Om oss

            SMS 2105