Politiets nødtelefon: 112


Politidistrikt Postadresse Telefon Faks
Oslo Postboks 8101 Dep,
0032 Oslo
22 66 90 50 22 66 87 26
Østfold Postboks 72,
1701 Sarpsborg
69 11 33 00 69 11 34 00
Follo Postboks 3390,
1402 Ski
64 85 16 00 64 85 16 36
Romerike Jonas Lies gt. 20,
2000 Lillestrøm
64 84 20 00 63 81 14 15
Hedmark Postboks 355,
2303 Hamar
62 53 90 00 62 53 90 10
Gudbrandsdal Postboks 956,
2604 Lillehammer
61 05 30 00 61 26 09 90
Vestoppland Postboks 54,
2801 Gjøvik
61 15 13 00 61 15 14 16
Nordre Buskerud Askvn. 4,
3510 Hønefoss
32 10 32 10 32 10 32 01
Søndre Buskerud Postboks 1087,
3001 Drammen
32 80 55 00 32 80 55 01
Asker og Bærum Postboks 415,
1302 Sandvika
67 57 60 00 67 57 61 70
Vestfold Postboks 2073,
3103 Tønsberg
33 34 44 00 33 31 36 02
Telemark Postboks 47,
3701 Skien
35 59 10 00 35 59 11 35
Agder Serviceboks 514,
4605 Kristiansand
38 13 60 00 38 13 60 10
Rogaland Postboks 240,
4001 Stavanger
51 89 90 00 51 89 91 00
Haugaland og Sunnhordland Postboks 278,
5501 Haugesund
52 86 80 00 52 86 81 00
Hordaland Postboks 285 Sentrum,
5804 Bergen
55 55 63 00 55 55 65 50
Sogn og Fjordane Postboks 85, 6901 Florø 57 75 76 00 57 75 76 07
Sunnmøre Postboks 1353 Sentrum,
6001 Ålesund
70 11 87 00 70 11 87 01
Nordmøre og Romsdal Postboks 244,
6501 Kristiansund
71 58 90 90 71 67 30 99
Sør-Trøndelag Kongensgt. 87,
7005 Trondheim
73 89 90 90 73 52 31 99
Nord-Trøndelag Statens Hus,
7734 Steinkjer
74 12 10 00 74 12 10 56
Helgeland Postboks 570,
8651 Mosjøen
75 11 27 00 75 17 52 13
Salten Postboks 1023,
8001 Bodø
75 54 58 00 75 52 38 73
Midtre Hålogaland 9480 Harstad 77 04 36 00 77 06 71 05
Troms Grønnegata 122,
9291 Tromsø
77 69 85 00 77 61 04 04
Vestfinnmark Postboks 330,
9615 Hammerfest
78 42 80 00 78 42 80 59
Østfinnmark Rådhussvingen 1,
9917 Kirkenes
78 97 20 00 78 99 20 60